Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Konopnica

Adres

Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

Telefon: 

81 503 10 81
81 503 10 19

Fax: 81 503 10 82


Email: 

sekretariat@konopnica.eu
promocja@konopnica.eu
usc@konopnica.eu